Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Höganäs

Höganäs kommun

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 82,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats