Ekonomifakta

Medelålder, Höganäs

Höganäs kommun

Höganäs kommun ligger i Skåne län och har 28 193 invånare. Värdet för medelålder är det 39:e högsta i landet med 45,7 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats