Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Herrljunga

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 17:e högsta i landet med 14 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats