Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Herrljunga

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 636 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats