Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Herrljunga

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 48:e högsta i landet med 6,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats