Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Herrljunga

Herrljunga kommun

Herrljunga kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 441 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 83,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats