Ekonomifakta

Skattesats, Helsingborg

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Kommunalskatten är 31,39 procent 2024.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Skattesats

Källa: SCB

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.

Kommunens webbplats