Ekonomifakta

Medelålder, Helsingborg

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Värdet för medelålder är det 27:e lägsta i landet med 41,3 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats