Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Helsingborg

Helsingborgs stad

Helsingborgs stad ligger i Skåne län och har 151 306 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det åttonde högsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats