Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Heby

Heby kommun

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 48 210 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats