Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Heby

Heby kommun

Heby kommun ligger i Uppsala län och har 14 343 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 77:e högsta i landet med 5,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats