Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Härryda

Härryda kommun

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 20:e lägsta i landet med 61 121 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats