Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Härryda

Härryda kommun

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 20:e högsta i landet med 56 923 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats