Ekonomifakta

Andel högutbildade, Härryda

Härryda kommun

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 20:e högsta i landet med 37,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats