Ekonomifakta

Medelålder, Härryda

Härryda kommun

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och har 39 875 invånare. Värdet för medelålder är det 17:e lägsta i landet med 40,2 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medelålder

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats