Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Haparanda

Haparanda stad

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 14:e lägsta i landet med 76,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats