Ekonomifakta

Medianinkomst, Haparanda

Haparanda stad

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 275 180 kr, vilket var den tionde lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Medianinkomst

Källa: SCB

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.

Kommunens webbplats