Ekonomifakta

Befolkningsökning, Haparanda

Haparanda stad

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Värdet för befolkningsökning är det tionde lägsta i landet med −4,4 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats