Ekonomifakta

Invånare i kommunen, Haparanda

Haparanda stad

Haparanda stad ligger i Norrbottens län och har 9 177 invånare. Värdet för invånare i kommunen är det 62:a lägsta i landet.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Invånare i kommunen

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.

Kommunens webbplats