Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Haninge

Haninge kommun

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 17:e högsta i landet med 14 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats