Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Haninge

Haninge kommun

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 22:a lägsta i landet med 61 383 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats