Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Haninge

Haninge kommun

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 42:a lägsta i landet med 46 235 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats