Ekonomifakta

Befolkningsökning, Haninge

Haninge kommun

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde högsta i landet med 6,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats