Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 654 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 797 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats