Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hallstahammar

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun ligger i Västmanlands län och har 16 654 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,8 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats