Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hallsberg

Hallsbergs kommun

Hallsbergs kommun ligger i Örebro län och har 16 232 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 50:e lägsta i landet med 46 543 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats