Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Hällefors

Hällefors kommun

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det 18:e lägsta i landet med 12,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats