Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Hällefors

Hällefors kommun

Hällefors kommun ligger i Örebro län och har 6 495 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det åttonde lägsta i landet med 74,7 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats