Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Hagfors

Hagfors kommun

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 536 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 877 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats