Ekonomifakta

Andel förtidspensionärer, Hagfors

Hagfors kommun

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 536 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 28:e högsta i landet med 6,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel förtidspensionärer

Källa: Försäkringskassan och SCB

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.

Kommunens webbplats