Ekonomifakta

Andel högutbildade, Hagfors

Hagfors kommun

Hagfors kommun ligger i Värmlands län och har 11 536 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 39:e lägsta i landet med 14,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats