Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Gullspång

Gullspångs kommun

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 922 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats