Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Gullspång

Gullspångs kommun

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tionde lägsta i landet med 75,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats