Ekonomifakta

Andel högutbildade, Gullspång

Gullspångs kommun

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tionde lägsta i landet med 13,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats