Ekonomifakta

Befolkningsökning, Gullspång

Gullspångs kommun

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och har 5 119 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 88:e lägsta i landet med −1 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats