Ekonomifakta

Nyföretagande, Grums

Grums kommun

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 057 invånare. Värdet för nyföretagande är det 11:e lägsta i landet med 7,1 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats