Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Grums

Grums kommun

Grums kommun ligger i Värmlands län och har 9 057 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 79,9 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats