Ekonomifakta

Andel högutbildade, Gotland

Gotlands kommun

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 029 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 80:e högsta i landet med 24,6 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Andel högutbildade

Källa: SCB

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.

Kommunens webbplats