Ekonomifakta

Befolkningsökning, Gotland

Gotlands kommun

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och har 61 029 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,5 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats