Ekonomifakta

Företagens lönsamhet, Göteborg

Göteborgs stad

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det åttonde lägsta i landet med 11,1 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Företagens lönsamhet

Källa: Bisnode samt egna beräkningar

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.

Kommunens webbplats