Ekonomifakta

Kommunens kostnader, Göteborg

Göteborgs stad

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 40:e lägsta i landet med 63 331 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens kostnader

Källa: SCB

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens webbplats