Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Göteborg

Göteborgs stad

Göteborgs stad ligger i Västra Götalands län och har 604 616 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 39:e lägsta i landet med 78,2 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats