Ekonomifakta

Statsbidrag och utjämning till kommunen, Gnosjö

Gnosjö kommun

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för statsbidrag och utjämning till kommunen är nära genomsnittet med 13 712 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Statsbidrag och utjämning till kommunen

Källa: SCB

Generella statsbidrag och utjämning kommun dividerat med antal invånare. Förutom intäkter från kommunalskatten får även kommuner anslag från staten i form av statsbidrag och den kommunalekonomiska utjämningen. Denna post visar storleken på dessa bidrag vilka mer specifikt avser inkomstutjämning, strukturbidrag, införandebidrag, lss-utjämning och den kommunala fastighetsavgiften.

Kommunens webbplats