Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Gnosjö

Gnosjö kommun

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 52:a högsta i landet med 53 866 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats