Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Gnosjö

Gnosjö kommun

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 36:e högsta i landet med 85,5 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats