Ekonomifakta

Befolkningsökning, Gnosjö

Gnosjö kommun

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och har 9 246 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 14:e lägsta i landet med −3,8 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats