Ekonomifakta

Befolkningsökning, Gnesta

Gnesta kommun

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och har 11 520 invånare. Värdet för befolkningsökning är det 100:e högsta i landet med 0,9 procent, treårsbasis.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Befolkningsökning

Källa: SCB (Befolkningsstatistik)

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

Kommunens webbplats