Ekonomifakta

Kommunens skatteintäkter, Gislaved

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 51 333 kr per invånare.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Kommunens skatteintäkter

Källa: SCB

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.

Kommunens webbplats