Ekonomifakta

Nyföretagande, Gislaved

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare. Värdet för nyföretagande är det 21:a lägsta i landet med 7,6 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Nyföretagande

Källa: Tillväxtanalys

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.

Kommunens webbplats