Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad, Gislaved

Gislaveds kommun

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och har 29 014 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 84,3 procent.

Visa alla nyckeltal för denna kommun

Sysselsättningsgrad

Källa: SCB (BAS)

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.

Kommunens webbplats